Najam plovila uvjeti

Pošalji upit
 

Covid-19 fleksibilni uvjeti najma

 

DODATAK ČLANKU 1 (vrijedi za rezervacije za 2021. godinu, od 01.09.2020. do daljnje obavijesti):

 

 • 35% predujma 7 dana od potvrde rezervacije
 • 65% uplate 15 dana prije početka chartera (najma)

 

DODATAK ČLANKU 2 (otkaz uvjetovan Covidom-19 za nove rezervacije u 2021. godini):

Ultra jedrenje jamči povrat cijelog uplaćenog iznos u slučaju:

 

 • Zatvaranja hrvatske granice ili granice države iz koje klijent dolazi
 • Obavezne karantene u trajanju 7 i više dana po povratku u domicilnu državu
 • Promjena termina je također moguća u slučaju lockdowna ili zatbvranja granica. Nova cijena bi bila definirana prema valjanom cjeniku
 
1) CIJENA , REZERVACIJE  i TERMINI PLAĆANJA
Cijena smještaja uključuje: plovilo s opremom prema važećem cjeniku i popisu opreme, posteljinu, pomoćni čamac s veslima*, plin, autopilot, GPS, uobičajene usluge čarter baze prilikom primopredaje (check in/out), trošak veza u matičnoj luci.

Cijena smještaja ne uključuje: trošak goriva, troškove marina i veza u lukama izvan matične, lučke takse i ostale pristojbe.
Nakon potvrde rezervacije koja je važeća samo u pismenom obliku uplata se vrši prema potvrdi bookinga i to:

 • 50% - cijene u roku od 7 dana nakon potvrde rezervacije
 • 50% - cijene najkasnije 4 tjedna prije početka smještaja

Plovilo se može preuziti samo ukoliko je iznos rezervacije plaćen u cijelosti.Ukoliko unajmitelj ne uplati avans od 50% do predviđenog roka, ni nakon pismene opomene, Ultra jedrenje d.o.o. će stornirati rezervaciju.
Uplatom 50% cijene rezervacije unajmitelj potvrđuje da je suglasan s općim uvjetima pružanja smještaja na plovilu, a koji mu se ovom prilikom daju na uvid, kao i karakteristikama plovila. Sve što je ovim uvjetima objavljeno predstavlja pravnu obvezu kako za unajmitelja tako i za Ultra jedrenje d.o.o.
Dodatne usluge koje se nadoplaćuju prema važećem cjeniku (transferi sa aerodroma, vanbrodski motor, spinaker, genaker, nepovratna kaucija, one way...) se moraju potvrditi pismenim putem najkasnije 7 dana prije početka smještaja.Angažman skipera i/ili hostese potrebno je naglasiti prilikom potvrde rezervacije.
Kopija skiperske dozvole i VHF dozvole treba se poslati prilikom rezervacije plovila, a popis putnika (crew lista) najkasnije tjedan dana prije počeka smještaja.
Poželjno je poslati sat dolaska te eventualno broj leta ukoliko klijent dolazi avionom tjedan dana prije početka smještaja na plovilo.
Boravišna pristojba se plaća gotovinom po potvrdi liste posade u bazi u iznosu od 10 kuna/osoba/dan.

 

2) OTKAZ REZERVACIJE


Ako klijent iz bilo kojeg razloga otkaže rezervaciju, dužan je po nastalom događaju pismeno obavijestiti Ultra jedrenje  d.o.o. te će obzirom na nastalu situaciju biti terećen za odštetu u iznosu :

 • 50% cijene za odštetu  ukoliko je rezervacija otkazana više od mjesec dana prije počeka smještaja
 • 100% cijene za odštetu  ukoliko je rezervacija otkazana manje od mjesec dana prije početka smještaja
 • 0 % cijene za odštetu ukoliko Ultra jedrenje d.o.o. uspije naći klijenta za otkazanu rezervaciju.

Datum kada je Ultra jedrenje  d.o.o. zaprimilo obavijest se smatra osnovom za obračun navedenih otkaznih troškova.U slučaju nemogućnosti raspolaganja plovila od strane Ultra jedrenje d.o.o. zbog opravdanih razloga ( veće štete na brodu tijekom prethodnih rezervacija) klijentu će se omogućiti :

 • zamjensko plovilo sa istim ili sličnim karakteristikama i opremom bez zakašnjenja ili
 • povrat 100% uplaćenog iznosa

Ako su za vrijeme prethodne rezervacije plovila oštećeni i izgubljeni djelovi koji se nisu mogli nabaviti prije početka nove rezervacije a isti bitno ne utječu na sigurnost plovidbe, klijent ne može zbog toga odustati od najma ili tražiti umanjenje cijene rezervacije.

 

3) DEPOZIT(KAUCIJA) I OSIGURANJE


Sva plovila osigurana su kasko sa odbitnim franšizama u visini naplaćene kaucije prema cjeniku za tekuću godinu. Osiguranje za štete nanesene osobama i štete prema trećima je uključeno. Osiguranje ne pokriva štete osobnih predmeta klijenta i imovine donesene na plovilo kao i štete učinjene grubom nemarnošću klijenta ili s namjerom.


A) KAUCIJA - prije preuzimanja plovila klijent ostavalja iznos kaucije u HRK u gotovini ili kreditnom karticom ( Visa, Master Card, Dinners ). Nakon usluge smještaja , iznos kaucije se vraća u cjelosti ukoliko nisu uočena nikakva oštećenja ili gubitak opreme . U protivnom se zadržava ova kaucija u protuvrijednosti popravka ili nabavne vrijednosti oštećene/ izgubljene opreme.

Ostavljanje pologa je obvezno i u slučajevima kada je angažiran skiper Ultra jedrenje d.o.o. U tom slučaju, ostavljeni polog se ne može koristiti za pokrivanje troškova nastalih uslijed skiperove nepažnje i lošeg upravaljanja plovilom i opremom. Za sudjelovanje na regatama depozit je dvostruki.

 

B) OSIGURANJE KAUCIJE-  moguće je zatražiti uplatu nepovratnog depozita prema cjeniku

 

C) Ukoliko unajmitelj želi jedriti izvan područja teritorijalnih voda Republike Hrvatske dužan je o tome obavijestiti Ultra jedrenje d.o.o. čim prije kako bi se na vrijeme dodatno osiguralo plovilo te će se za isti trošak teretiti klijent.

Obavijest o jedrenju izvan područja teritorijalnih voda RH mora biti potvrđeno najkasnije 45 dana prije početka smještaja i to pismenim putem .

 

D) HAVARIJA I VEĆE ŠTETE - Ukoliko za vrijeme usluge smještaja plovila nastanu oštećenja usljed normalne istrošenosti materijala, klijent ima pravo i obvezu organizirati popravke u visini od 150 EUR i taj će mu iznos nakon predočenja računa ili potvrde o popravku biti refundiran nakon povratka u bazu.

Ukoliko Ultra jedrenje d.o.o. ukloni kvar u roku 24 sata klijent nema pravo na nikakvu naknadu.

Ako se šteta ne može popraviti i usput i iziskuje povratak u bazu ,povratak se organizira prijevremeno kako bi se jedrlica mogla popraviti na vrijeme za iduću uslugu smještaja. Trošak za izgubljene dane će biti refundiran jedino ukoliko je šteta nastala krivnjom Ultra jedrenje  d.o.o. Ukoliko nije , klijent ne može očekivati povrat istih te mora pokriti dodatni trošak pronalaženja zamjenske jedrilice.

Kod većih šteta i havarija, gubitka plovila, ozljeda osoba , klijent je dužan obavijestiti Ultra jedrenje  d.o.o. te se pridržavati uputa predstavnika Ultra jedrenje d.o.o.

Štete koje nisu prijavljene i nemaju zapisnik smatra se da su u potpunosti nastale krivnjom klijenta te ih onda on treba i podmiriti.

*za regatni charter zaračunava se dupli iznos kaucije

 

4) PREUZIMANJE PLOVILA (CHECK -IN)


Preuzimanje plovila je subotom od 1700 sati.

Klijent se obvezuje prilikom preuzimanja plovila predstavniku Ultra jedrenje  d.o.o. predati ovjereni original voucher sa svim podacima unajmitelja i termina usluge smještaja te uvid u original skiperske i VHF dozvole.

Plovilo se predaje s punim spremnikom goriva i vode, te se isto tako mora i vratiti.

Prilikom pruzimanja plovila klijent zajedno sa predstavnikomUltra jedrenje  d.o.o. pregledava listu inventara te potpisom potvrđuje stanje pruzetog plovila. Isto se odnosi i na brodske instrumente.

Kasnije pritužbe neće biti prihvaćene ukoliko je potpisom prilikom preuzimanja utvrđena ispravnost plovila i kompletnost opreme.

Eventualne prikrivene manjkavosti i/ ili nedostaci opreme, koje prilikom predaje nisu bili poznati, kao i nedostaci koji nastanu nakon preuzimanja plovila, a koje Ultra jedrenje d.o.o. nije mogao predvidjeti, ne daju pravo klijentu tražiti umanjenje cijene najma.

Ultra jedrenje d.o.o. može tražiti od klijenta da u prisutnosti predstavnika Ultra jedrenje d.o.o. plovidbom na moru demonstriraju svoja znanja i vještine. Trošak istog snosi klijent i vrijeme utrošeno u testiranje je uključeno u vremenski period najma plovila. Ukoliko se zaključi da klijent nema dovoljno znanja , Ultra jedrenje  d.o.o. će posadi priključiti službenog skipera uz nadoplatu prema cjeniku.

Ukoliko klijent odbije dodjeljenog mu skipera, biti će mu zabranjano isplovljavanje, raskinut će se ugovor te zadržati uplaćeni iznos rezervacije bez prava za nadoknadu štete.

 

5) VRAĆANJE PLOVILA  (CHECK - OUT) 


Iskrcavanje se odvija u subotu najkasnije do 9 sati, uz obvezni povratak u bazu na tehničku provjeru u petak do 18 sati.

Prilikom vraćanja plovila uz ponovu provjeru prema listi inventara, provjerava se i spremnik goriva.Klijent je dužan predočiti račun zadnje nadopune goriva.

Ukoliko spremnik nije pun klijentu se naplaćuje iznos goriva koji nedostaje uvećan za trošak punjenja goriva, kao i štete do visine kaucije ako je prilikom pregleda plovila utvrđeno da postoje. Ako je plovilo vraćeno u dobrom stanju, klijentu se vraća kaucija.

Klijent je dužan vratili plovilo sa ispražnjenim fekalnim tankovima i to najbliže 2NM od obale.

Kod povratka u luku koja nije ugovorena kao odredišna luka, klijent plaća sve troškove uključene u transfer plovila do ugovorene odredišne luke te propisanu kaznu za kašnjenje ukoliko je do njega došlo.

Kašnjenja pri povratku plovila zbog vremenskih uvjeta nisu opravdana jer je plovilo potrebno držati poslijednih 24 sata do kraja najma na dovoljnoj distanci od baze . Sva kašnjenja duža od 1 sata će biti naplaćena dvostrukom cijenom dnevnog najma kao i troškovi proizvedeni zbog nemogućnosti predavanja plovila na vrijeme slijedećem klijentu.

U slučaju da klijent iz bilo kojeg razloga želi produljiti razdoblje usluge smještaja, mora o tome obavijestiti unajmitelja kako bi se provjerila raspoloživost plovila za daljnjismještaj te izvršila sva potrebna dokumentacija za isto ( naplata dodatnih dana smještaja, produljenje crew liste , prijava stranih državljana MUP-u,prijava turističkoj zajednici....)


6) OBVEZE KLIJENTA


Klijent se obavezuje da:

 • raspolaže potrebnim pomorskim i navigacijskim znanjem za upravljanje plovilom ( u protivnom je obvezan prihvatiti skipera Ultra jedrenje d.o.o po cjeniku)
 • posjeduje sve potrebne dozvole za upravljanje plovilom
 • neće plovilo prepustiti trećim osobama
 • neće za novac prevoziti osobe ili robu u komercijalne svrhe
 • na plovilu neće biti više osoba nego što je navedeno na crew listi
 • klijent zakupnik jamči suodgovornost za sve članove posade
 • da će crew listu , kao i potvrdu prijave boravka čuvati zajedno sa brodskim dokumentima za vrijeme trajanja usluge smještaja
 • da će obavijestiti Ultra jedrenje  d.o.o. ukoliko je za vrijeme trajanja usluge smještaja došlo do promjene članova posade ili putnika
 • poštivat će zakonske odredbe zemlje domaćina
 • neće sudjelovati na natjecanjima i regatama bez pristanka Ultra jedrenje d.o.o.*
 • neće upravljati plovilom pod utjecajem alkohola ili narkotika
 • da će u slučaju havarije ili većeg kvara na plovilu odmah obavijestiti predstavnika Ultra jedrenje d.o.o. i pridržavati se uputa predstavnika Ultra jedrenje d.o.o.
 • pridržavat će se obveznih kontrolnih intervala pogonskog stroja za vrijeme trajanja smještaja
 • u slučaju tegljenja će ugovoriti nagradu za spašavanje prije prihvaćanja pomoći
 • preuzeti će sve preventivne mjere da sačuva plovilo u preuzetom satnju i izbjegne situacije tegljena plovila
 • neće napuštati luku ukoliko je predviđena jačina vjetra veća od 25 čvorova ili su lučke vlasti izdale zabranu isplovljavanja
 • pažljivo će isplanirati rutu plovidbe tako da dva dana prije povratka u bazu bude na otprilike 40NM od baze povratka
 • neće jedriti noću bez dopuštenja Ultra jedrenje d.o.o.
 • da će u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta ( olujni vjetar ) obavijestiti predstavnika Ultra jedrenje d.o.o. o točnoj lokaciji kako bi se izbjegle nepotrebne i skupe potrage za plovilom.
 • neće se baviti ribolovom i podvodnim aktivnostima bez odgovarajuće dozvole za isto
 • da će ovisno o vremenskim prilikama izbjegavati nepotrebna opterećenja jarbola, jedara i konopa
 • da neće ukrcavati kućne ljubimce ( psi, mačke, ptice..) bez prethodnog odobrenja Ultra jedrenje d.o.o.
 • da će prazniti fekalne tankove na otvorenom moru tj. na minimalnoj udaljenosti od 1 NM od najbližeg kopna

 

8) REKLAMACIJE


Reklamacije će se prihvatiti samo u pismenom obliku na dan pruzimanja plovila, te mora biti potpisana od strane klijenta i zastupnika Ultra jedrenje d.o.o. (Knjiga žalbe nalazi se na vidljivim mjestima u svim bazama Ultra jedrenje d.o.o).Klijent može zahtijevati odštetu isključivo kada prilikom povrata plovila ( check-out ) podnese pismeni prigovor/ pritužbu također obostrano potpisanu uz pripadajuću dokumentaciju.U slučaju da zahtjevi klijenta pri vraćanju plovila ne mogu biti razjašnjeni , moraju se uputiti pismenom formom za najkasnije 14 dana , inače se neće uzeti u obzir.


9) ZAVRŠNE ODREDBE


U slučaju spora i nesporazuma, težit će se mirnom i sporazumnom rješenju istih.Ako se spor ili nesporazum ne riješe na taj način,spor prelazi u nadležnost suda u Splitu i podliježe pravnim propisima Republike Hrvatske.

 

We use cookies to give you the best online experience. By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our cookie policy. More...